Werkgebieden

Het samen werken biedt groeikansen en is voor ons een voorwaarde voor de gezonde individuele ontwikkeling van elke volwassene.

Het dienstbaar zijn voor anderen geeft zin aan het leven. Voor iedereen is er een taak. In de stroom van het werk kan elkeen een deel voor zijn rekening nemen. Door de gezamenlijke inspanning komt het geheel tot stand. Dit brengt vervulling en geeft zin, kwaliteit wordt zichtbaar.

Respect en aandacht voor het welzijn van de mens en de toekomst van de aarde vragen ons om zorgvuldig om te gaan met de natuur en met de middelen die ons zijn toevertrouwd. Ze roepen ons op tot ecologisch verantwoorde keuzes, kleinschaligheid en duurzaamheid. We proberen zoveel mogelijk te werken met biologische producten en ecologisch verantwoordde middelen.

Werkgebieden

  • Zorg voor de materie: onderhoud, poets en klus
  • Zorg voor de planten, kruiden, bos, natuur
  • Zorg voor de dieren
  • Zorg voor de mens: koken en verwerking van voeding, bakken, wassen en strijken
  • Zorg voor ontwikkeling van de mens: kunstzinnige activiteiten, therapie, biografiewerk

Ervaringsprojecten

In de zoektocht naar een plaats in de wereld, kiezen bewoners om mee te helpen in een werksituatie buiten Talander. We werken daarvoor samen met verschillende bedrijven en organisaties. Momenteel zijn er projecten in een rust- en verzorgingstehuis, bij een boer, kinderopvang, bibliotheek, ...