Steun

Het is mee door de steun van de velen die ons omringen dat ons initiatief mogelijk is geworden. Voor de verdere uitbouw zullen we die steun ook zeker nodig hebben omdat de werking alsook de infrastructuuruitbouw slechts gedeeltelijk door overheidstoelagen gedekt zijn. De steun die we in het verleden mochten ontvangen van serviceclubs, bedrijven, particulieren en andere organisaties, maakten o.a. volgende projecten mee mogelijk:

  • aankoop nieuwe tuinpomp
  • aanleg terras
  • aankoop weiland voor ezelproject
  • aankoop gasfornuis
  • aankoop stal en tuinhuis
  • renovatie Artabanzaal
  • eigen inbreng bij verbouwing hoofdgebouw
  • eigen inbreng bij verbouwing atelierruimtes

Momenteel zijn wij volop bezig met het verbouwen van Pastorij Sint-Michiel in Weelde. In het voorjaar zouden we daar graag een tweede Theehuisje en gemeenschapscentrum openen en daarop volgend maken we de eerste verdieping woonklaar voor twee bewoners en een medewerker. 

Niet enkel in Weelde hebben we verbouwplannen gemaakt, ook in Arendonk liggen de plannen klaar. Op het domein van de Wouwershoeve staat op dit moment een vervallen schuur en woonhuis. In de eerste verbouwfase willen we de grote schuur graag verbouwen tot een Theehuisje met dienstencentrum. In een tweede fase wordt ook daar plaats gemaakt voor twee bewoners en een medewerker, maar dan in het woonhuis dat naast de schuur ligt.

We zijn er van overtuigd dat we het niet gesubsidieerde deel van onze werking op een goede manier kunnen verder zetten en we hopen dat de warme steun van de velen die ons omringen mee mogelijk maakt dat onze bewoners de aangepaste infrastructuur en werking kunnen krijgen, waar ze om vragen.

We zijn graag bereid om verdere toelichting te geven in een persoonlijk gesprek waar vooraf een afspraak voor kan gemaakt worden met Jos Sierens. Giften zijn steeds welkom op BE32 2300 2731 3402 Voor giften vanaf 40,00 € vanuit België kan een fiscaal attest bezorgd worden.

Voor giften vanuit Nederland zijn wij geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze giften zijn welkom op NL36 TRIO 0212 1428 52

De neergelegde jaarrekeningen zijn ter inzage op de website van de NBB - Balanscentrale onder de rubriek 'jaarrekeningen raadplegen' met de zoekfunctie ondernemingsnummer 0433.306.225 of de naam talander