Ondersteunende zorg

De belangrijkste opgave van Talander is het begeleiden, stimuleren en ondersteunen van de persoonlijke ontwikkeling. Dat is iets anders dan ‘zorgen voor’.

Een individueel handelings- en dienstverleningsplan geeft richting aan de begeleiding van de bewoner in het dagelijks leven. Het verwijst naar ondersteunende handelingen en specifieke wijzen van benaderen. Het handelingsplan wordt samen met de bewoner en de ouders, besproken en opgesteld en het evolueert voortdurend.

Naast reguliere medicijnen en behandelingen zijn er ook medicijnen en therapieën die ontwikkeld zijn vanuit de antroposofie. De behandeling richt zich op het herstel van het evenwicht tussen lichaam, ziel en geest. Het doel is om de ontwikkeling te ondersteunen, niet enkel het behandelen van de klachten. Daarmee wordt de zorgvraag op een holistische manier benaderd.