Kernopdracht

Talander wil een sociaal en therapeutisch kader scheppen waar volwassen mensen met een beperking zinvol en waardig ontwikkeling kunnen maken.

De groei van de individuele persoon en de kwaliteit van bestaan zijn het vertrekpunt voor zorg en begeleiding. Kwalitatieve zorg is zorg die mensen in staat stelt om hun eigen mogelijkheden te leren ontdekken en verder te ontplooien. We gaan ervan uit dat het vermogen van een mens om zich te ontwikkelen vaak veel groter is dan meestal wordt gedacht.

De uitgangspunten voor het leven en werken op Talander vinden we in het werk van Rudolf Steiner. Dat werk vormt de basis van het antroposofisch mensbeeld en de sociaaltherapie.

Sociaaltherapie

Elkeen heeft zijn plaats in de wereld en elkeen heeft het recht om zo zelfstandig mogelijk zijn taak in de wereld te volbrengen.

Sociaaltherapie kan ook gezien worden als een kunst van het handelen. De zorg, begeleiding en behandeling kenmerken zich door aandacht en respect voor de individualiteit van de ander. Dagdagelijkse handelingen krijgen op die manier een heel bijzondere kwaliteit. Goede zorg verlenen is meer dan hulp bieden bij bijvoorbeeld tanden poetsen of wassen. Het gaat er over hoe we ons als mens met die ander verbinden en hoe we omgaan met zijn vraag.

Gelijkwaardigheid toont zich in respect voor de ontwikkeling van de persoon, zijn ontwikkelingsweg en voor zijn leven waarbij hij op extra hulp is aangewezen. Dit in het besef dat we allen deel uitmaken van een groter geheel.

Dienstbaarheid betekent het aangaan van een relatie vanuit een besef van lotsverbondenheid. Je doet wat je doet zo goed mogelijk, niet voor jezelf, wel voor de ander, zonder jezelf tekort te doen.

Communicatie: We willen met zorg en respect omgaan met elkaar. Vertrouwen en inlevingsvermogen zijn belangrijke bouwstenen voor wederzijds begrip.

Gedrag is ook communicatie en het is de kunst om soms “moeilijk verstaanbaar gedrag” te leren zien als communicatie. Communicatie is telkens weer op zoek gaan naar waar men aansluiting kan vinden om verder te geraken.

Begeleiding: We willen zoveel mogelijk de individuele kwaliteiten van elke persoon aanspreken in een zijdelings begeleiden. We willen hierbij niet directief werken maar de mensen meenemen in de stroom van het handelen en van het leven. Zij kunnen daarbij zelf verantwoordelijkheid nemen, elk op zijn manier.