Het leven op Talander

Op Talander ervaar je een huiselijke, gezellige en warme sfeer. Samen wonen biedt kansen voor individuele groei en voor ontmoeting. Er wonen 18 bewoners op Talander. Iedereen heeft zijn eigen kamer waar men zich thuis kan voelen. Vanuit die vertrouwde plek is het mogelijk om stappen te zetten.

Per leefgroep is er een gemeenschappelijke eet- en zitkamer waar bewoners ’s morgens en ’s avonds bij elkaar kunnen zijn. In het Grote Huis wordt er iedere dag een gezonde maaltijd gekookt voor de hele gemeenschap. In de Talabar kan iedereen gezellig samen zitten en de dag afsluiten in de gepaste sfeer.

In het dagelijkse leven, in wonen en werken, zorgen ritme en structuur voor een evenwichtige wisselwerking tussen individu en gemeenschap.

Sociaal cultureel

Wie woont of werkt op Talander wordt opgenomen in een sociaal-cultureel gebeuren dat niet beperkt blijft tot de kleine gemeenschap op zich maar die ook open staat voor uitwisseling met de omringende gemeenschap. Het culturele leven biedt ruimte voor deelname aan allerlei activiteiten zoals cursussen, concerten, tentoonstellingen, voorstellingen, film, ... Hier speelt het kunstenatelier Artaban een belangrijke rol waarbij aandacht gaat naar omgekeerde integratie. Ook mensen van buiten Talander nemen deel aan cursussen en andere culturele evenementen zoals concerten, tentoonstellingen, toneel ...

Ankerpunten voor het persoonlijke leven vinden we in het dagritme, het weekritme, het ritme van de seizoenen en het jaar. Met het vieren van de jaarfeesten knopen we aan bij de Christelijke tradities, zonder gebonden te zijn aan een kerk.

De band met gezin en familie

We vinden de band van de bewoners met hun gezin en familie belangrijk. De meeste bewoners gaan naar hun familie tijdens de weekends in een veertiendaags ritme. Er zijn twee ‘weekendgroepen’ zodat er altijd een aantal bewoners op Talander zijn.

Vrije tijd

In het dagdagelijkse leven op Talander heeft de vrije tijd een belangrijke positie. De vrije tijd wordt op Talander of daarbuiten besteed, individueel of samen met anderen. We ondersteunen de persoonlijke wensen van de bewoners. Zo kunnen zij zich bijvoorbeeld individueel aansluiten bij een sportclub, een kunstacademie, een koor, ...

Daarnaast worden er regelmatig gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd, er gaat veel aandacht naar natuur- en kunstbeleving. Zo zijn er bezoeken aan tentoonstellingen en theater of er wordt gewandeld. De bewoners kunnen ook deelnemen aan cursussen en workshops in de ateliers op Talander.

Tijdens het weekend is er ruimte voor ontspanning en kleine klusjes, voor lekker in de zetel even niets doen of een uitstap maken en een terrasje doen. Samen plannen maken en kijken of ze te realiseren zijn hoort bij het leven.

In de vakantieperiodes gaan we soms samen op reis, het fietskamp is daar een mooi voorbeeld van. De bewoners gaan eveneens op reis met hun familie of met andere groepen en kunnen op die manier nieuwe horizonten verkennen.